تبلیغات رایگان در صدتیک 100tik

تبلیغ و آگهی رایگان

در سراسر ایران 🇮🇷 با صدتیک

تبلیغات و آگهی با صدتیک

🗃 دسته اصلی استخدام و کاریابی: استخدام اداری و مدیریت

توان: 0

جویای کار در دفاتر اداری کیش

می خواهم استخدام کنم
تایپ و نامه نگاری و مسلط ...
جنسیت: آقا
1 ماه
شهر: کیش
توان: 0

جویای کار در دفاتر اداری کیش

می خواهم استخدام شوم
تایپ و نامه نگاری و مسلط ...
3 ماه
شهر: کیش